ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการพัฒนาการจัดการพิเศษโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) 2024-06-20 14:53:02 ทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร 2 อ่าน
การสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 2024-06-20 13:53:31 ทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร 14 อ่าน
พิธีทำบุญโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม เนื่องในวันครบรอบ 47 ปี 2024-06-20 12:24:02 ทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร 13 อ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System : SCS) 2024-06-20 11:47:30 ทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร 9 อ่าน
รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2567 2024-06-20 11:22:26 ทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร 10 อ่าน
การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2024-06-19 16:53:18 ทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร 38 อ่าน
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน (E-budget) 2024-06-19 14:27:23 ทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร 52 อ่าน
การประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 2024-06-19 10:59:27 ทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร 28 อ่าน
การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2024-06-18 13:59:35 ทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร 45 อ่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2024-06-17 20:02:44 ทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร 45 อ่าน
รวม 2758 แถว : 276 หน้า

กลับหน้าแรก