ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ

วินัยและกฎหมายครูน่ารู้

วินัยและกฎหมายครูน่ารู้อื่นๆ

เอกสาร

อำนาจหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เอกสารอื่น ๆ

สื่อและผลงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

วิดีโอ

ร้อยเรื่องเล่าเมืองสามอ่าว ตอน ถ้ำพระยานครแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รร.บ้านบางปู สพป.ปข.2

อุทยานราชภักดิ์ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองตะเภา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ห้วยมงคล ถนนของพ่อ : เส้นทางแห่งชีวิต ศิลปวัฒนธรรม น้อมนำจิตศรัทธา โรงเรียนบ้านห้วยมงคล สพป.ปข.2

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ : โรงเรียนคุณภาพแบบ stand alone ที่สร้างความสุขต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี และร่วมเสวนา หัวข้อ การส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วย DLTV

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ รุ่น1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2565

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ รุ่น2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2565

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 (ว.693)

แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ (ว 845)

การชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา

แผนที่โรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

หน่วยงานอื่นๆ

Facebook

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

  • 116วันนี้
  • 139เมื่อวานนี้
  • 4,231เดือนนี้
  • 9,606เดือนที่แล้ว
  • 57,634ปีนี้
  • 101,650ปีที่แล้ว