วิดีโอ

ชื่อวิดีโอ วิดีโอ โพสต์โดย โพสต์เมื่อ
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ : โรงเรียนคุณภาพแบบ stand alone ที่สร้างความสุขต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ลิ้งค์วิดีโอ
ชาลี
โกจิ๋ว
2023-08-15 15:58:25
ห้วยมงคล ถนนของพ่อ : เส้นทางแห่งชีวิต ศิลปวัฒนธรรม น้อมนำจิตศรัทธา โรงเรียนบ้านห้วยมงคล สพป.ปข.2
ลิ้งค์วิดีโอ
ชาลี
โกจิ๋ว
2023-03-31 15:04:01
อุทยานราชภักดิ์ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โรงเรียนบ้านหนองตะเภา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ลิ้งค์วิดีโอ
ชาลี
โกจิ๋ว
2023-03-10 15:36:53
ร้อยเรื่องเล่าเมืองสามอ่าว ตอน ถ้ำพระยานครแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รร.บ้านบางปู สพป.ปข.2
ลิ้งค์วิดีโอ
ชาลี
โกจิ๋ว
2023-03-10 15:36:24
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ รุ่น2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2565
ลิ้งค์วิดีโอ
ชาลี
โกจิ๋ว
2022-09-07 21:30:31
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ รุ่น1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2565
ลิ้งค์วิดีโอ
ชาลี
โกจิ๋ว
2022-09-07 21:29:28
การประชุมเชิงปฎิบัติการ ระบบ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2565 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2022-06-09 14:10:07
การชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2022-02-10 13:43:11
โรงเรียนคุณภาพ
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2022-02-10 13:34:46
โครงการ พาน้องกลับมาเรียน
ลิ้งค์วิดีโอ
ปัญจพล
ศุภมิตร
2022-02-10 13:33:13
รวม 66 แถว : 7 หน้า

ยกเลิก