โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

8187 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 8191 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 8187 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 8241 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 8183 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 8179 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 8212 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 8178 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 8187 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 8178 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 8181 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 8182 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 8180 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 8182 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 8184 ครั้งโรงเรียนวไลย 8922 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 8724 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 8767 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 8799 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 8738 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 8823 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 8778 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 8745 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 8825 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
8194 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 8201 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 8198 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 8213 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 8211 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 8179 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 8222 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 8177 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 8181 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี 8180 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 8225 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 8184 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 8177 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 8176 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 8177 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 8774 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 8656 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 8677 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 8662 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 8741 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 8635 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 8694 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 8785 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 8715 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 8647 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
8185 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 8204 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 8197 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 8701 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 8196 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 8196 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 8864 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 8198 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 8202 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 8214 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 8206 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 8203 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 8219 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 8197 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 8208 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 8195 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 8202 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 8215 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 8176 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 8182 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 8187 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 8205 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2