ข่าวอื่นๆ

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
มารดาบุคลากรถึงแก่กรรม 2024-06-21 17:15:35 Grisanarerg Glinpery 18 อ่าน
ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO QITEP in Science ประจำปี 2567 2024-06-17 10:06:33 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 17 อ่าน
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและวิชาชีพฯ 2024-06-17 10:05:19 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 13 อ่าน
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 2024-06-17 10:03:06 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 16 อ่าน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืโครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 6 2024-06-17 10:00:45 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 6 อ่าน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบคลากรเข้ารับการอบรม 2024-05-30 15:34:48 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 8 อ่าน
หลักสูตร "The CXO" Chief Exponential Officer ยกระดับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่สู่คุณภาพการจัดการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 2024-05-30 15:33:05 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 7 อ่าน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหางิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2024-05-30 15:23:21 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 5 อ่าน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืการสมัครรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2024-05-30 15:16:00 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 7 อ่าน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการประเมินตำแหน่งครูและวิทยฐานะตามระบบ PA 2024-05-28 17:49:25 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 7 อ่าน
รวม 129 แถว : 13 หน้า

กลับหน้าแรก