ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครเกาหลี ประจำปี 2567 2024-02-22 15:38:25 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 22 อ่าน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การนำเวทคณิตสู่ชั้นเรียน” 2024-02-22 15:36:52 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 15 อ่าน
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เยาวชนทั่วประเทศ 2024-02-15 09:36:42 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 14 อ่าน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมด้านการสอนนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ 2024-02-15 09:35:27 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 19 อ่าน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2024-02-15 09:33:57 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 19 อ่าน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2024-02-02 10:32:13 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 34 อ่าน
โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี 2567 2024-01-30 10:14:54 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 34 อ่าน
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม 13th Regional Congress Search for SEAMEO Young Scientists ของศูนย์ SEAMEO 2024-01-29 15:49:52 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 29 อ่าน
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2024-01-24 15:16:20 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 26 อ่าน
การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน 2024-01-17 17:02:44 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล 16 อ่าน
รวม 102 แถว : 11 หน้า

กลับหน้าแรก