หัวข้อข่าว : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562  เวลา 10:05 น. เข้าชม : 193)

                                                                                              

                 กลุ่มอำนวยการ                     กลุ่มนโยบายและแผน                      กลุ่มบริหารงานบุคคล              กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

                                                                                    

       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล        กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ      กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                                                               การจัดการศึกษา

 

                                                                                           

                                                           กลุ่มกฎหมายและคดี                              หน่วยตรวจสอบภายใน