หัวข้อข่าว : ระบบขอ GCODE นักเรียนต่างชาติ

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566  เวลา 08:54 น. เข้าชม : 71)

___________________________________________________________________________________________________________

หลักเกณฑ์ในการขอ GCODE นักเรียนต่างชาติ 
1. ต้องมีข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (ใบที่มีช่องให้พิมพ์ลายนิ้วมือนักเรียนพร้อมติดรูปนักเรียน) สามารถดาวน์โหลดในระบบ GCODE ได้ 
2. พาสปอร์ตพ่อหรือแม่นักเรียน
3. ทะเบียนบ้านนายจ้างพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง 

***หากแนบไม่ครบเขตพื้นที่จะไม่รับรองนักเรียนให้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

การขอเลข G นักเรียนต่างชาติ คือ การขอในกรณีที่เด็กไม่ได้เกิดในประเทศไทย และไม่มีเลขประจำตัวประชาชนที่รัฐออกให้ แต่ถ้ากรณีที่เด็กต่างชาติเกิดในประเทศไทยจะมีเลขที่อำเภอออกให้ในสูติบัตร ให้เจ้าหน้าที่นำเลขประชาชนของเด็กต่างชาติคนนั้น ใส่ในระบบ DMC ได้เลยครับ

ข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคลที่ถูกต้องมีข้อสังเกตุ ดังนี้
1. ข้อมูลรายละเอียดของนักเรียน
2. รูปถ่ายหน้าตรงที่ชัดเจน
3. ประทับลายนิ้วมือครบทั้ง 10 นิ้ว

ข้อควรระวัง : การแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน แนะนำให้เป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น หากเป็นไฟล์ในรูปแบบอื่นๆ ระบบจะไม่รองรับและไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้

 

แนวทางการปฎิบัติในการขอ GCODE นักเรียนต่างชาติ