หัวข้อข่าว : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562  เวลา 15:31 น. เข้าชม : 23)

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต 

                                    

                                       ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต                                      

     

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น