หัวข้อข่าว : ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2562  เวลา 09:09 น. เข้าชม : 217)

ปี 2567  (ใช้สำหรับเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัด) เข้าสู่ระบบ

ปี 2566 (สืบค้นงานเก่า) เข้าสู่ระบบ

ปี 2565 (สืบค้นงานเก่า) เข้าสู่ระบบ

ปี 2564 (สืบค้นงานเก่า) เข้าสู่ระบบ

ปี 2563 (สืบค้นงานเก่า) เข้าสู่ระบบ

ปี 2562 (สืบค้นงานเก่า) เข้าสู่ระบบ

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าสู่ระบบ