หัวข้อข่าว : ข้อมูล BIGDATA PKN2

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562  เวลา 14:40 น. เข้าชม : 214)

ข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโดยรวม

ระยะทางโรงเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิกัดโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และตำแหน่ง

จำนวนครูแยกระดับการสอน

จำนวนข้าราชครูในสถานศึกษาจำแนกตามวิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ 

จำนวนลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาจำแนกตามวุฒิการศึกษา และเพศ

ข้อมูลสิ่งก่อสร้างรายโรง 

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน

แผนที่แสดงตำแหน่งโรงเรียนในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

เบอร์ติดต่อบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ