หัวข้อข่าว : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566  เวลา 15:28 น. เข้าชม : 19)

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


 

แนวทางประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม


 

แนวทางการปฏิบัติตนด้านจริยธรรม Do's & Don’ts