หัวข้อข่าว : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้ารับอบรม หัวข้อ “Teachers as Content creators” การพัฒนาครูสู่นักสร้างสรรค์สื่อการสอน” รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom สถานศึกษาในสังกัด

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566  เวลา 08:17 น. เข้าชม : 22)