หัวข้อข่าว : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างสมาธิและจินตนาการ ด้วยจินตคณิตสองมือในโรงเรียนโดยสถาบันพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก The Genius Center Thailandแก่ทุกโรงเรียนในสังกัดของท่าน

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567  เวลา 11:40 น. เข้าชม : 31)