หัวข้อข่าว : โรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ"

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566  เวลา 10:40 น. เข้าชม : 157)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ"
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

อำเภอหัวหิน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา
อำเภอปราณบุรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ
อำเภอสามร้อยยอด ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุน้อย
อำเภอกุยบุรี ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)