หัวข้อข่าว : การนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาทางไกล การใช้สื่อ DLTV และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2566

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  เวลา 16:06 น. เข้าชม : 28)

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิสิต สายโยค ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวปราณี จงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นางศิรินุช ชูกุศล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นางสาวนุ่นนภา เหล่าเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นางสาวดวงแก้ว พรายแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาทางไกล การใช้สื่อ DLTV และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านหนองหมู, โรงเรียนบ้านบน, โรงเรียนบ้านหนองกระทิง, โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์