หัวข้อข่าว : การอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2567  เวลา 17:08 น. เข้าชม : 52)

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย รู้ระเบียบวินัย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ เกิดความภาคภูมิใจ ความผูกพันต่อองค์กร และความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถานศึกษา ตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงาน มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกันตลอดจนเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างความคุ้นเคยต่อเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความแข็งแกร่ง มั่นคงยิ่งขึ้นไป ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมควร รัชตวิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ภาพเพิ่มเติม >>> https://drive.google.com/drive/folders/1z81jk1pAblANUJI50V2YukhJlXIKk3S-?usp=sharing