หัวข้อข่าว : การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน และวิธีการประเมิน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567  เวลา 16:40 น. เข้าชม : 47)

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายสุรชาติ การสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน และวิธีการประเมิน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังวน (ชูชีพ - สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านหนองกา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์