หัวข้อข่าว : กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567  เวลา 13:02 น. เข้าชม : 38)

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายสุรชาติ การสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน พัฒนา ส่งเสริม กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต และสอดคล้องกับนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 5. สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต ข้อ 5.1 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ภาพเพิ่มเติม >>> https://www.facebook.com/media/set?vanity=pkn2.go.th&set=a.954514153344116