หัวข้อข่าว : การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน และวิธีการประเมิน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567  เวลา 15:59 น. เข้าชม : 23)

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567  นายสุรชาติ การสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน และวิธีการประเมิน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนอานันท์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์