หัวข้อข่าว : คู่มือ ระบบต่างๆเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565  เวลา 09:47 น. เข้าชม : 137)

คู่มือ DMC ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

คู่มือ ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา คลิกที่นี่

คู่มือ ระบบเพิ่มเลข G นักเรียนต่างชาติ คลิกที่นี่

คู่มือ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง คลิกที่นี่